IGNORANCA KOMISIJE ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE ZA KOVINSKO INDUSTRIJO

V KSS-SK smo dne 24.03.2017 na Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenje kovinske industrije- Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo (KPKIS), naslovili vprašanje, glede tolmačenja 57. člena KPKIS.

Zanimalo nas je predvsem, kako je možno, da delodajalci zavračajo izplačevanje jubilejnih nagrad delavcem za SKUPNO delovno dobo pri več delodajalcih. Problem se je pojavil predvsem iz razloga, ker Razlaga Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 35/14) ni več v veljavi in zato ni več jasno kako je potrebno postopati v primeru, ki se je pojavil pri KSS-SK, če je v skladu s KPKIS izplačilo jubilejne nagrade za SKUPNO delovno dobo delavcu , ki se je leta 2001 zaposlil v kovinski industriji pri delodajalcu A, kjer je bil zaposlen do leta 2008. Nato se je zaposlil v kovinski industriji pri delodajalcu B.Leta 2010 pa je znova sklenil pogodbo za nedoločen čas pri podjetju A. Skupne delovne dobe ima tako 16 let, prvo pogodbo pa je sklenil do vključno 31. 12. 2005.
Naše vprašanje, ki smo ga zastavili komisiji za razlago KPKIS je bilo: »Ali delavca to uvršča pod prvo alinejo točke a., 57. člena KPKIS in je upravičen do izplačila jubilejne nagrade za 10 let SKUPNE delovne dobe. Dne 24.03.2017 so nas iz Komisije obvestili, da so naše vprašanje prejeli in ga posredovali naprej v reševanje skrbniku aktivnosti, povezanih s KPKIS. 05.04.2017 smo Komisijo zopet pozvali, naj nam čim prej posredujejo razlago, saj delavci, ki so do tega upravičeni še nimajo izplačanih jubilejnih nagrad, ne ve pa se, če je to početje v skladu s KPKIS ali ne.

Do danes (20.6.2017) odgovora nismo prejeli, kar je popolnoma nesprejemljivo in ignorantsko do sindikata, katerega poslanstvo je zaščititi pravice delavcev, vendar jim neodzivnost in neprofesionalnost določenih organov to onemogoča. Seveda, bomo še naprej pritiskali in vzpodbujali čimprejšnjo rešitev perečega vprašanja, s tem člankom, pa želimo da se mogoče kdo vendarle zbudi iz zaledenelega stanja organov, ki jih slovenski davkoplačevalci vseskozi plačujemo.


Slike: