DANI AFC d.o.o. Predlog nove podjetniške kolektivne pogodbe

Zaposleni v Dani AFC d.o.o. so se organizirali in združili v sindikatu z željo, da se začnejo stvari urejati na bolje. Od zaposlenih smo v slabem letu vseskozi obstoja v podjetju poslušali predvsem težnje po boljšem plačilu in jasni določitvi pogojev dela ter plačila.

Včeraj so v tako v vodstu podjetju Dani AFC d.o.o. s strani
 sindikata Konfederacije slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške na osnovi Zakona o kolektivnih pogodbah prejeli Predlog Podjetniške kolektivne pogodbe družbe Dani AFC d.o.o. za sprejem. Predlog smo s pomočjo KSS več časa usklajevali z zaupnikom in ostalimi zainteresiranimi delavci, pot do predloga je bila dolga in naporna.

Po naših podatkih smo edini reprezentativen sindikat pri delodajalcu in zato smo podjetju Dani AFC d.o.o. za sprejem poslali podjetniško kolektivno pogodbo, ki bo, v kolikor pride do njenega podpisa prva kolektivna pogodba v podjetju, saj doslej v podjetju ni bilo sindikata. Pri sklepanju podjetniške pogodbe gre za sporazum delavcev in delodajalca za ureditev oz. določitev  pogojev dela in posledičnega plačila. Sindikat pri kolektivni pogodbi le kolektivno zastopa delavce, v našem primeru reprezentativno, s kolektivno pogodbo pa se določajo in urejajo pravice in obveznosti delavcev, vse kar ni urejeno z ostalimi predpisi in bolje od že predpisanega, predvsem pa tako in zato, da delavci vedo kaj lahko pričakujejo za svoje delo.

Nova pogodba je osredotočena na izboljšanje - zvišanje osnovnih plač in boljše dodatke za delo v manj ugodnih delovnih pogojih, kot nadurno delo, dodatek za delo ponočni in ostalo.

Sindikat je s poslanim predlogom naredil velik korak za vse zaposlene v Dani AFC d.o.o. in podjetje, ki pomeni  izboljšanje plačila zaposlenih in večje zadovoljstvo zaposlenih ter vodstva podjetja in lastnikov. Od vseh zaposlenih pa je odvisen podpis predlagane pogodbe in njena realizacija, saj je to v največji meri odvisno od legitimnosti sindikata, ki se izkazuje s številom članov sindikata v podjetju. Več jih bo združenih v sindikatu in bolj bodo enotni ter držali skupaj, večja verjetnost je za sprejem predlagane kolektivne pogodbe, saj bo ob številčnem članstvu podjetje bolj spoštovalo njihove želje in zahteve po boljšem plačilu, s podpisom kolektivne pogodbe pa bo prišlo do obojestranskega spoštovanja, njihove večje pripadnosti podjetju in zadovoljstva vodstva podjetja in lastnikov zaradi zadovoljnih delavcev.  Zadovoljen delavec lahko naredi vse, ko pa so zadovoljni vsi zaposleni pa podjetje lahko premika roke, česar se v vodstvu podjetja zagotovo zavedajo in bodo tudi občutili ob zadovoljnih delavcih.

 

David Ažnoh, predsednik KSS-Sindikati Koroške