KAJ SE ZGODI S PRAVILI V PRIMERU ODPOVEDI PODJETNIŠKE KOLEKTIVNE POGODBE - PKP

V kolikor delodjalec ne izraža pripravljenosti za sprejem nove podjetniške kolektivne pogodbe interes delavcev po njej pa obstaja, potem je edina možnost za dosego cilja delavcev ta, da se organizira stavka, ki bo delodajlcu povzročila poslovno škodo in ga s tem prisilila, da prične želje delavcev združenih v sindikat tudi upoštevati