Sindikati Koroške zastopajo in uveljavljajo skupne družbene, socialne, gospodarske, kulturne interese kolektivnih in individualnih članov. Delujejo v skladu s svojim programom in statutom po načelih vzajemnosti in solidarnosti. Pri tem si prizadevajo za stabilno in boljšo materialno, socialno in delovno pravno varnost individualnih članov ter za demokratično, družbeno odgovorno delovanje  in gospodarski razvoj Republike Slovenije na področju sindikalnega delovanja. Sodelujejo neposredno z organi in institucijami, vladnimi in nevladnimi organizacijami, sindikalnimi organizacijami, delodajalci in delodajalskimi organizacijami na teritorialno regionalnem ter državnem nivoju.
 
Sindikati Koroške so pravni naslednik Sindikata Monter Dravograd Neodvisnost KNSS, ki je bil ustanovljen na Konferenci 30.5.2014 s sprejemom Pravil delovanja. Novi predsednik sindikata je funkcijo prevzel s 2.1.2016 in isti dan Kmalu je ugotovil, da pod okriljem sindikata KNSS Koroške regije ne more delavcem ponuditi ničesar, zato je takoj pričel iskati alternative, da prepreči predvsem lastno sramoto, da je sindikat pod njegovim  vodstvom enako neaktiven kar se tiče pravne zaščite in ostalih informacij od zunaj, kot zadnje desetletje ali več... Našel je pot do konfederacije slovenskih sindikat KSS ter po sestanku s predsednikom Gvidom Novakom se je takoj odločil za priključitev k KSS. 27.1.16 sindikat Monter Dravograd Neodvisnost KNSS sprejme sklep o izstopu iz KNSS, 1. Februarja 2016 izvede sklic Izredne Skupščine na kateri delegati nepreklicno potrdijo izstop iz KNSS Neodvisnost. Sprejme se nov demokratičen STATUT in preimenovanje Sindikata Monter Dravograd Neodvisnost KNSS in z vstop v novo mlado demokratično KONFEDERACIJO SLOVENSKIH SINDIKATOV in z vpisom za spremembo imena v evidenco pri UE Dravograd z dne 10.02.2016.
Članstvo je v podjetju kjer je zaposlen v enem tednu povišal že za več kot 100% in z vsakim dnem raste in se jača moč sindikata. Dobra praksa pa se seveda seli po ostalih Koroških podjetjih in kmalu bomo prisotni v veliki večini Koroških podjetij, kjer se delavci zavedajo, da je biti v pravem sindikatu, ki dejansko nudi svojim članom zaščito in ugodnosti tisto kar so dolgo iskali.
Sindikat si bo seveda vseskozi prizadeval, da čim bolj učinkovito služi svojim članom in s tem krepi pošteno delavsko gibanje. V vodstvu se zavedamo odgovornosti ljudem in ne želimo biti isti kot so sindikati oz. sindikalisti bili do zdaj. Želimo pokazati, da skupaj z delavci oz. člani lahko imamo moč in nekaj naredimo za skupno dobro kot tudi za vsakega posameznika. Niso ugodnosti tisto, kar je najboljše pri sindikatu, najboljše so po našem mnenju pravice, ki si jih bomo skupaj izborili. Te predvsem zadevajo boljši standard življenja slehernega delovnega človeka, da za svoj zaslužek, lahko dobro živi.