Poslanstvo

Sindikati Koroške so člani Konfederacije slovenskih sindikatov in so konfederalno povezani z namenom sodelovanja, vzajemne in solidarnostne pomoči med sindikati, skupno zavzemanje za boljši socialni in materialni položaj slovenskih delavcev, zagotavljanja pogojev za skupno delovanje na področjih prekrivanja interesov za doseganje skupnih ciljev konfederacije in sindikatov članov ter njihovega članstva - delavcev, skupnega zastopanja v organizacijah in predstavniških organih na državni ravni, lažjega doseganja reprezentativnosti na državni ravni ter nudenja strokovne pomoči sindikatom pri sindikalnem delovanju.

Konfederacija deluje na konceptu trdnosti in moči sindikatov članov kot samostojnih pri delodajalcih in na višjih ravneh s samostojnim statusom reprezentativnosti. S trdnimi samostojnimi sindikati se utrjuje in krepi moč ter trdnost konfederacije kot celote in delavskega gibanja za legitimno zastopanje interesov delavcev na najvišji državni ravni. Obstoječe konfederacije in zveze delujejo na ravno obratnem konceptu močnih sindikalnih central ob njihovih nemočnih obubožanih sindikatih. Nemalokrat se predstavniki sindikalnih central pogajajo za pravice članov sindikatov z vodstvi podjetij, ne da bi predstavniki sindikalnih central sploh poznali razmere v delovni organizaciji in zato so se delavci v nedavni zgodovini ob takšnih poskusih že večkrat, v več podjetjih, samoorganizirali in niso priznavali predstavnikov močnih sindikalnih central, ki so se z delodajalci želeli pogoditi v njihovo škodo.

Poslanstvo bomo v Sindikatih Koroške v sodelovanju s Konfederacijo slovenskih sindikatov uresničevali skozi dosledno spoštovanje in delovanje po zadanih temeljnih načelih in ciljih delovanja, ob sodelovanju in vzajemni pomoči sindikatov ter strokovni podpori konfederacije.

Geslo Sindikatov Koroške in konfederacije iz katerega je razviden smisel poslanstva združevanja slovenskih delavcev je:   "Za ljudi in Slovenijo" 
          Znak KSS je krivulja nepravilne in nedoločene oblike rdeče barve, ki simbolno predstavlja boj sindikatov skozi zgodovino z značilno rdečo barvo.