Družba Metal Ravne spada v jeklarsko divizijo skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. 

Podjetje Metal Ravne je ena izmed vodilnih jeklarn v Evropi. Proizvajamo več kot 200 kvalitet jekel različnih dimenzijskih oblik - od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih do orodnih ter specialnih jekel v obliki valjanih in kovanih proizvodov.
http://www.metalravne.com/sl/