Vlada sprejela predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

S predlogom se očetom ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok očetovski dopust podaljša za dodatnih deset dni za vsakega otroka. Očetovski dopust se podaljša za dodatnih deset dni za vsakega nadaljnjega otroka tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več otrok hkrati. Vlada je na družbenem omrežju Tumblr pojasnila, da gre za enega od ukrepov, predvidenih v resoluciji o družinski politiki 2018-2028.

Pravica do starševskega dopusta se po predlogu uvaja tudi za rejnike, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, starejši od 11 mesecev in še ni zaključil prvega razreda osnovne šole. Rejnik je upravičen do 30 dni starševskega dopusta.

Prav tako se s predlagano novelo dviguje najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila na 547,32 evra bruto oziroma 402,18 evra neto, kar je enako kot osnovni znesek minimalnega dohodka. Tak znesek se upošteva tudi za manjkajoče mesece, če vlagatelj ni bil zavarovan za celotno obdobje, ki se upošteva pri izračunu višine nadomestila.

Na enak znesek se dviguje tudi starševski dodatek, ki pripada staršem, kadar niso upravičeni do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila, ker niso zavarovani za starševsko varstvo. Najpogosteje gre za študentske družine. Starševski dodatek v predlogu novele tako znaša 402,18 evra, nove višine pa bodo veljale za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2022.

Dviguje se tudi višina nadomestila za tiste vlagatelje, ki dan pred nastopom dopusta niso zavarovani za starševsko varstvo, bili pa so zavarovani za starševsko varstvo v zadnjih treh letih vsaj 12 mesecev. Tudi v tem primeru je osnova 547,32 evra bruto. Kot so dodali v vladi, je zagotovitev minimalnega porodniškega nadomestila vsem porodnicam, državljankam Slovenije, ne glede na njihov status, tudi zaveza v koalicijskem sporazumu.

S predlagano novelo bosta do delnega plačila za izgubljeni dohodek upravičena tudi oba starša hkrati, kadar začneta delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka, pri čemer skupna izraba pravice ne sme presegati 40 ur tedensko.

(STA)